Hjärtfel hos barn

I Sverige är det ungefär 20 000 barn och ungdomar som lever med hjärtfel eller någon form av hjärtsjukdom. De flesta av dessa hjärtfel är medfödda och i Sverige föds ungefär 2000 barn varje år med ett hjärtfel. Ofta upptäcks de allvarliga hjärtfelen redan under ultraljudet vid graviditetsvecka 18-20.

Hjärtfel hos barn

I ungefär 1 av 10 fall behöver barnet akutvård direkt efter födseln. En tredjedel av barnen med medfödda hjärtfel måste ha vård eller behandling inom de första månaderna. I majoriteten av fallen kan en orsak inte fastställas till hur hjärtfelen har uppstått.

Symtom för hjärtfel hos barn

Några exempel på symtom för medfött hjärtfel är blåsljud från hjärtat, blåaktiga slemhinnor och hud, dålig viktuppgång eller onormal svettning. Blåsljud från hjärtat kan orsakas av hål i hjärtskiljevägg eller läckage i hjärtklaff. Missfärgade slemhinnor och hud kan orsakas av försämrad pumpförmåga hos hjärtat och syrebrist i kroppen. Det kan också dröja lång tid innan symtom förekommer från medfödda hjärtfel. Ibland förekommer symtomen inte under barndomen eller ungdomsåren, utan visar sig senare i livet.

För ungefär 100 år sedan var hjärtfel den vanligaste dödsorsaken för nyfödda barn, men idag är överlevnadschansen mycket bättre. De flesta med medfödda hjärtfel måste ha vård någon gång under livet, men det förekommer även fall där hjärtfelen är milda och ingen vård är nödvändigt.

Att leva med hjärtfel

Många barn med hjärtfel kan leva ett normalt liv och delta i samma fysiska aktiviter som andra barn. För vissa barn är det dock nödvändigt att anpassa och begränsa den fysiska aktiviteten. Detta på grund av att barn med hjärtfel har försämrad blodcirkulation och orkar ibland inte lika mycket som andra jämnåriga barn. Det kan också vara bra att ha god kontakt med barnets idrottslärare på skolan så att läraren kan anpassa olika aktiviteter vid behov.

Att leva med ett medfött hjärtfel behöver inte innebära ett stort handikapp i vardagen. Många personer med hjärtfel lever ett vanligt men anpassat vardagsliv. Som exempel är det fortfarande möjligt att ta körkort och köra bil, men med hjälp av intyg från en hjärtspecialist.

Behandling av hjärtfel hos barn

För behandling av olika hjärtmuskelsjukdomar används ofta olika typer av mediciner, men ibland kan även en inopererad hjärtstartare eller pacemaker användas. Efter behandling mår de flesta av barnen bättre, men ofta behövs regelbundna undersökningar och behandlingar framöver. Hos 1177 finns mer information om de olika typer av medfödda hjärtfel och hjärtbesvär som förekommer hos barn.