Arytmisk hjärtfrekvens på barn

Vad är orsaken till snabb puls?

En alltför snabb hjärtfrekvens kallas takykardi och kan uppträda av olika orsaker. De flesta är godartade och har normalt inte ett ursprung i något fel med barnets hjärta. Tillståndet kan framträda vid feber eller uttorkning. Det kan även uppträda vid oro eller överansträngning, till exempel i samband med lek och spel.

Hjärtfrekvens barn

Det finns två vanliga typer av takykardi som visar att något är fel med hjärtat. De är Ventrikulär Takykardi och Supra Ventrikulär Takykardi. Ventrikel Takykardi betyder att något är fel med hjärtkamrarna, medan Supra Ventrikulär Takykardi, indikerar ett fel med förmaken och ventriklarna. I Supra Ventrikulär Takykardi kan barnets hjärtslag stiga till över 220 slag per minut.

Föräldrar behöver inte oroa sig allt för mycket för detta, det kan ibland räcka att kyla ner barnet med hjälp av en kall handduk över ansikte eller huvud, för att lindra dessa symtom. Andra behandlingar är mer omfattande eller intensiva, såsom radiofrekvens-kateterablation eller kardioversion.

Vad är orsaken till långsam puls?

En alltför långsam hjärtfrekvens kallas bradykardi, den är oftast godartad och orsakas vanligtvis inte av ett problem med hjärtat. Ett barn vars puls är långsammare än normalt kan dock lida av nedkylning, anorexi eller undernäring, men även låga nivåer av kalium eller låg syrenivå kan orsaka symptomen. En annan orsak kan vara att sköldkörteln utsöndrar för låga nivåer av hormon. Hjärtfrekvensen bör återgå till det normala när dessa problem har behandlats.

Hos andra barn innebär en långsam hjärtfrekvens att sinusknutans impulser i hjärtat reagerar långsammare än vanligt. Detta kan vara helt godartat och kräver inte behandling. Å andra sidan kan onormalt långsamma hjärtslag orsakas av en blockering vid överförandet av elektriska impulser mellan olika delar av hjärtat.

Vad är en farlig hjärtfrekvens?

Medicinska forskare är inte helt överens om var gränsen går för vad som är att anse som en ohälsosam snabb puls hos ett barn. De är dock eniga om att ett barn vars hjärta rusar även vid vila måste undersökas snarast, i syfte att fastställa orsaken till detta. Ett hjärta som slår alltför snabbt för länge utsätter övriga organ för ökande risker och är inte bara farlig för sig själv.

Vad kan orsaka en arytmi hos ett barn?

Medfödda hjärtproblem kan göra att hjärtat slår i onormal takt. Andra orsaker kan medverka till att en arytmi utvecklas senare i livet. Ett barn som har en arytmi är ofta trött eller svag. Barnet kan känna hjärtklappning i bröstet, vilket medför yrsel eller svimningsanfall som kan ha sitt ursprung i lågt blodtryck. Du kan läsa mer om blodtryck och tolka blodtrycksvärden här. Arytmier kan försvinna med tiden, beroende av orsak. Svårare arytmi måste behandlas med mediciner eller genom operation. Här kan du läsa mer om hur du mäter pulsen på ett barn. Du kan även läsa mer hos 1177 om förändrad hjärtrytm och arytmi hos barn.