Arytmisk hjärtfrekvens på barn

Vad är orsaken till snabb puls?

En alltför snabb hjärtfrekvens kallas takykardi och kan uppträda av olika orsaker. De flesta orsaker är godartade och har normalt inte ett ursprung i ett fel med barnets hjärta. Tillståndet kan framträda vid exempelvis feber eller uttorkning. Det kan även uppträda vid oro eller överansträngning, till exempel i samband med lek och spel.

Hjärtfrekvens barn

Det finns två vanliga typer av takykardi som visar att någonting är fel med hjärtat, de heter Ventrikulär Takykardi och Supra Ventrikulär Takykardi. Vid Ventrikel Takykardi är någonting fel med hjärtkamrarna, medan Supra Ventrikulär Takykardi innebär ett fel med förmaken och ventriklarna. I Supra Ventrikulär Takykardi kan barnets hjärtslag och puls stiga till över 220 slag per minut.

Vid en lätt förhöjd puls behöver föräldrar inte oroa sig allt för mycket, det kan ibland räcka att kyla ner barnet med hjälp av en kall handduk över ansikte eller huvud för att lindra dessa symtom. Andra behandlingar som kan göras med vårdpersonal är mer omfattande och intensiva, såsom radiofrekvens-kateterablation eller kardioversion.

Vad är orsaken till långsam puls?

En alltför långsam hjärtfrekvens kallas bradykardi, den är oftast godartad och orsakas vanligtvis inte av ett problem med hjärtat. Ett barn vars puls är långsammare än normalt kan dock lida av nedkylning, anorexi eller undernäring, men även låga nivåer av kalium eller låg syrenivå kan orsaka symtomen. En annan orsak kan vara att sköldkörteln utsöndrar för låga nivåer av hormoner. Hjärtfrekvensen och pulsen bör återgå till det normala när dessa problem har behandlats.

Hos vissa barn innebär en långsam hjärtfrekvens att sinusknutans impulser i hjärtat reagerar långsammare än vanligt. Detta kan vara helt godartat och kräver inte behandling. Å andra sidan kan onormalt långsamma hjärtslag orsakas av en blockering vid överförandet av elektriska impulser mellan olika delar av hjärtat, vilket då kräver vård och behandling.

Vad är en farlig hjärtfrekvens?

Medicinska forskare är inte helt överens om var gränsen går för vad som anses vara en ohälsosam snabb puls hos ett barn. Forskarna är dock eniga om att ett barn vars hjärta rusar även vid vila måste undersökas snarast, i syfte att fastställa orsaken till detta.

Ett hjärta som slår alltför snabbt för länge utsätter övriga organ för ökande risker. Hjärtat kan alltså orsaka besvär i till exempel hjärnan eller andra organ.

Vad kan orsaka en arytmi hos ett barn?

Medfödda hjärtproblem kan göra att hjärtat slår i en onormal och oregelbunden takt. Förutom medfödda hjärtproblem finns det andra orsaker som kan medverka till att en arytmi utvecklas senare i livet. Ett barn som har en arytmi är ofta trött eller svag. Barnet kan känna hjärtklappning i bröstet, vilket medför yrsel eller svimningsanfall som kan ha sitt ursprung i lågt blodtryck. Du kan läsa mer om blodtryck och tolka blodtrycksvärden hos blodtryckskoll.se.

Arytmier kan försvinna med tiden beroende av orsak och ursprung. Svårare arytmi måste behandlas med mediciner eller genom operation. För att upptäcka arytmier är det viktigt att kunna mäta och ta pulsen på ett barn, läs mer om det här. Du kan även läsa mer hos 1177 om förändrad hjärtrytm och arytmi hos barn.