Pulsmätare

Varför du ska använda en pulsmätare?

Joggare, långdistanslöpare och andra hälsomedvetna personer använder sig ofta av en pulsmätare som tekniskt hjälpmedel. Särskilt värdefulla är en pulsmätare vid återhämtning efter ett träningspass. Om återhämtningsfasen är för kort, kan individen drabbas av olika typer av belastningsskador på muskler eller organ. Pulsmätare heter Heart Rate Monitor på engelska och förkortas HRM.

Pulsmätare

Puls är en exakt indikator på hur hårt hjärtat arbetar med att pumpa det syresatta blodet till muskler och organ. En person som tränar för ett långlopp vill driva sig själva så långt som möjligt men inte riskera allvarliga eller långvariga skador på kroppen.

Genom att övervaka sin puls erhåller brukaren av dessa eller liknande produkter en utökad vägledning. Personen får information som visar när ens återhämtningsfas är helt över och när det är säkert att börja belasta kroppen igen.

Andra som har nytta av att övervaka sin hjärtfrekvens med hjälp av pulsmätare är cyklister, skidåkare, klättrare, fjällvandrare, men även andra som utför hård kroppsbelastning och konditionsträning under längre tid.

Det finns många olika typer av modeller för tekniska pulsmätare. Några modeller använder en rem för att spänna fast en givare på bröstet, den skickar sedan data till en annan enhet där informationen bearbetas och visas. Andra mätare kan sättas fast på armen eller förvaras i en ficka. Den digitala displayen visar hur många gånger hjärtat slår per minut. Hjärtfrekvensen kallas också puls och pulsen mäts i slag per minut. Slag per minut kallas på engelska för beats per minute och förkortas BPM.

Tips på hur mätaren används effektivt

  • Använd din pulsmätare under hela träningspasset
  • Efter ett träningsintervall, promenera eller jogga tills hjärtfrekvens visar cirka 65% – 70% av maximala puls
  • När pulsen har gått ner till cirka 65% – 70% av din maximula puls, kan du påbörja nästa träningsintervall

Återhämtningsperiod

Pulsmätare är särskilt användbara vid återhämtningsperioder. Dagarna efter ett långlopp vill du kanske påbörja din träning igen, men du bör inte överbelasta kroppen för tidigt inpå, låt kroppen vila ut ordentligt.

Om det går, ställ in pulsmätaren så att den varnar när du har nått 70 – 75 % av din maximala puls. Hjärtat, musklerna, bindväv, m.m. måste få tid till ordentlig återhämtning. Varningssignalen från mätaren påminner dig om att din kropp återhämtar sig från en tung träningsperiod eller tävling. Uppmaningen påminner dig om att sakta ner din intensitet.

Andra användbara egenskaper

Alla pulsmätare fungerar också som en klocka eller stoppur i avsikt att mäta och hålla koll på träningspasset. Andra mätare har fler inbyggda finesser, som att hålla koll på sträcka och hastighet, kaloriförbränning, antal minuter med en viss pulsfrekvens, genomsnittlig puls, andningsfrekvens, och mer därtill.

Informationen kan sedan överföras till tabeller eller grafer för att se trender över längre tid. Andra hjärtmonitorer tillåter att uppgifterna laddas ner på en extern dator eller till en applikation på telefon för att visa högsta och lägsta frekvens samt mäta trenden för din puls.

Att köpa en pulsmätare

Pulsmätare finns i många olika prisklasser, beroende på komfort, tillförlitlighet och olika typer av data som registreras och lagras. Du vill ha en prisvärd mätare som även är lätt och smidig att bära. Se till att investera i en där registrerade uppgifter inte försvinner vid ett eventuellt avbrott eller vid urladdat batteri. Kolla även upp om enheten är vattentät, det kan vara bra med en vattentät enhet om du svettas mycket eller ska simma.

Priser på elektroniska prylar tenderar att minska över tid. Pulsmätare tillverkas under flera olika märken och typer. Sök efter en som har de funktioner som passar just ditt behov. Några pulsmätare finns också att köpa på apoteket.

Att mäta pulsen hos ett barn kan skilja sig, här kan du läsa mer om det.

Du kan även läsa mer att mäta och ta pulsen hos en vuxen person här.