EKG

EKG står för elektrokardiogram eller elektrokardiografi och är en metod för att mäta, undersöka och illustrera hjärtats elektriska aktivitet och rytm. Eftersom hjärtat styrs av elektrisk aktivitet kan dessa registreras med hjälp av elektroder på kroppen.

EKG

Att göra ett EKG förekommer i många hälsoundersökningar och kan upptäcka avvikelser i hjärtats rytm och andra hjärtsjukdomar. Det kan i princip tas på alla sjukhus, läkarmottagningar och till och med i en ambulans.

I vanliga fall tas EKG alltid om patienten har akuta bröstsmärtor eller hjärtbesvär. Undersökningen kan göras i vila, men även under ansträngning som på motionsband eller motionscykel.

EKG används ofta inför en operation för att fastställa hälsan. Under operationen eller annan vård kan även en variant av EKG, kallad telemetri, användas för att övervaka en patients hjärtrytm.

Att ta ett EKG

Undersökningen går ut på att patienten ligger på rygg och tio elektroder placeras ut på bröstkorgen, vristerna och handlederna. Generellt krävs inga förberedelser, men ibland måste hår rakas bort från bröstet för att elektroderna ska kunna få bra kontakt. Krämer och andra insmörjningar bör också undvikas på de platser som elektroderna ska placeras.

De tio elektroderna är kopplade till en EKG-apparat och resultatet från undersökningen skrivs ut på ett papper. Att ta ett EKG är smärtfritt och tar ungefär 10 minuter. Det är viktigt att vara lugn och avslappnad under undersökningen för att få ett bra och tillförlitligt resultat.

Hela undersökningen är helt ofarlig och görs ofta av en sjuksköterska. Det är vanligt med eventuell hudrodnad på de platser som elektroderna har suttit, men detta är helt ofarligt och försvinner efter en stund.

Detektion och resultat

Ett EKG (elektrokardiogram eller elektrokardiografikan) kan detektera och visa skador och sjukdomar på hjärtat, till exempel hjärtmuskelinflammation. Undersökningen kan också detektera en äldre hjärtinfarkt eller om en nyligen har skett, vilket då kräver akutvård. Det är dock viktigt att tänka på att även om ett EKG inte visar på några skador, kan inte sjukdomar eller hjärtinfarkt uteslutas.

Undersökningen kan också detektera förmaksflimmer, som uppstår när hjärtat slår snabbare än normalt och oregelbundet. Andra besvär som kan upptäckas är blockeringar, vilket leder till en för långsam puls och hjärtfrekvens, vilket sedan kan leda till svimningar och yrsel. En eventuell behandling av detta kan vara pacemaker.

Långtids-EKG

Om hjärtat är oregelbunden under enbart några tillfällen kan det bli svårt att detektera avvikelser och hjärtsjukdomar under en kort med en vanlig EKG-undersökning. En långtids-EKG är en undersökning som kan pågå i upp till två dygn. Några elektroder sitter på kroppen och spelas in av en digital apparat och resultatet analyseras i efterhand. Vid vissa fall kan undersökningen pågå ännu längre, ibland upp till ett år och resultatet analyseras då regelbundet av en läkare.

Den elektriska aktiviteten som registreras bildas i sinusknutan, en del av hjärtat i höger förmak. Det är sinusknutan som sedan bestämmer hjärtfrekvensen och pulsen. Hos 1177 kan du läsa mer sinusknutan om hur EKG fungerar mer tekniskt.