Vilande hjärtfrekvens

Vilopuls och vilande hjärtfrekvens

Vilande hjärtfrekvens är även känt som vilopuls. Aktiva personer som tränar regelbundet kommer i allmänhet att ligga på en lägre vilopuls jämfört med de personer som inte utför någon form av regelbunden träning. En persons vilopuls är en bra indikation på fysiska hälsa.

Vilande hjärtfrekvens

En hälsosam vilopuls ligger i intervallet 60 till 80 slag per minut. En elitidrottare eller vältränad persons vakna vilopuls kan ligga så lågt som 40 till 50 hjärtslag per minut, även en vanlig individ kan under sömn ha en puls ner mot 40 till 50 slag per minut. Om en typisk vilopuls är över 90 slag per minut bör vårdgivare konsulteras för utvärdering om orsaken.

Onormal hjärtfrekvens/puls

En onormal puls kan indikera på sjukdom. Takykardi är det vetenskapliga namnet på en alltför snabb hjärtfrekvens. Med det avses i allmänhet en vilopuls på mer än 90 slag per minut. Det finns många olika orsaker till en onormal puls. De olika orsakerna inkluderar kroppens behov av vila, sömn, sjukdom eller infektioner, men även kroppens behov av det syre som erfordras vid var stund. Oro eller depression kan även medföra förändrad puls.

Bradykardi är det vetenskapliga namnet på en långsam hjärtfrekvens. I allmänhet anses en vilande hjärtfrekvens låg om den ligger under 50 till 60 slag per minut.

Förändra din vilande hjärtfrekvens

Genom träning förbättras vilopulsen och för ett snabbt resultat kan så kallad intervallträning användas. Vid denna träningsform arbetar hjärtat på en hög kapacitet under en kort tid som sedan följs av en kortare viloperiod för återhämtning. Nybörjare bör först rådgöra med kunniga träningskonsulter eller vårdpersonal. Börja i långsamt tempo för att gradvis bygga upp kondition och styrka över tid.

Kontroll av hjärtfrekvens under träning kan enkelt göras med olika tekniska eller elektroniska mätverktyg, till exempel en pulsmätare fäst vid armen eller en applikation på mobiltelefon. Att registrera framsteg hjälper till för att nå de uppsatta målen och erhålla en bättre hälsa och förbättrat välbefinnande.

Målpuls

Det idealiska sättet att utföra träning är på en nivå där optimal träningspuls bibehålls under en längre period. Detta betyder att utföra sin träning så att ens puls ligger på mellan 60 till 80 procent av full kapacitet.

Det finns olika sätt att beräkna maximal träningspuls. Det vanligaste och det förenklade sättet är att subtrahera personens ålder från 220, där pulsvärdet 220 anses anses vara ett barns maximala puls. Till exempel har en 30-åring en maxpuls på cirka 190.

Procentandelen av optimal träningspuls kan sedan beräknas utifrån den maximala pulsen. Detta innebär för 30-åringen att optimal träning ges genom att ligga mellan 60 till 80 procent av en maxpuls på 190, dvs mellan 114 och 152 slag per minut.

Att regelbundet utföra träning med en optimal träningspuls kan inkludera promenad, joggning, eller att simma. Att övervaka pulsen är den enda pålitliga metoden för att beräkna rätt intensitet av fysisk aktivitet i syfte att uppnå en förbättrad puls. Du kan läsa mer om målpuls och att beräkna maxpuls här.

Individuella behov

Använd gärna dessa enkla råd om vilopuls och beräkning av optimal träningspuls i syfte att förbättra din hälsa. Det är dock viktigt att rådfråga vårdpersonal, eller annan kunnig personlig tränare, om hjälp och information som är specifik för dina individuella hälsomål.