Vilande hjärtfrekvens

Vilopuls och vilande hjärtfrekvens

Vilande hjärtfrekvens är även känt som vilopuls. Aktiva personer som tränar regelbundet kommer i allmänhet att ligga på en lägre vilopuls jämfört med de personer som inte utför någon form av regelbunden träning. En persons vilopuls är en bra indikation på fysiska hälsa. En hälsosam vilopuls ligger i intervallet 60 till 80 slag per minut. En elitidrottare eller vältränad persons vakna vilopuls kan ligga så lågt som 40 – 50 hjärtslag per minut, även en vanlig individ kan under sömn ha en puls ner mot 40 till 50 slag per minut. Om en typisk vilopuls är över 100 slag per minut bör vårdgivare konsulteras för utvärdering om orsaken.

Onormal hjärtfrekvens/puls

Vilande hjärtfrekvens

En onormal puls kan indikera sjukdom. Takykardi är det vetenskapliga namnet på en alltför snabb hjärtfrekvens. Med det avses i allmänhet en vilopuls på mer än 100 slag per minut. Det finns många olika orsaker till en onormal puls. De olika orsakerna inkluderar kroppens behov av vila, sömn, sjukdom eller infektioner, men även kroppens behov av det syre som erfordras vid var stund. Oro eller depression kan även medföra förändrad puls. Bradykardi är det vetenskapliga namnet på en långsam hjärtfrekvens. I allmänhet anses en vilande hjärtfrekvens låg om den ligger under 60 slag per minut.

Förändra din hjärtfrekvens

Genom träning förbättras vilopulsen. För ett snabbt resultat använd så kallad intervallträning. Vid denna träningsform arbetar hjärtat på en hög kapacitet under en kort tid som sedan följs av en kortare viloperiod för återhämtning. Nybörjare bör först rådgöra med kunniga träningskonsulter eller vårdpersonal. Börja i långsamt tempo för att gradvis bygga kondition och styrka över tid.

Kontroll av hjärtfrekvens under träning kan enkelt göras med olika tekniska eller elektroniska mätverktyg, till exempel en pulsmätare fäst vid armen eller en mobiltelefon-applikation. Att registrera framsteg hjälper till för att nå de uppsatta målen och erhålla en bättre hälsa och förbättrat välbefinnande.

Målpuls

Det idealiska sättet att utföra träning på är en nivå där optimal träningspuls bibehålls under en längre period. Detta betyder att utföra sin träning så att ens puls ligger på mellan 60 och 80 procent av full kapacitet. Det finns olika sätt att beräkna optimal träningspuls. Det vanligaste och det förenklade sättet är att subtrahera personens ålder från 220. Pulsen 220 anses anses vara ett barns maximala puls. Procentandelen av optimal träningspuls kan beräknas utifrån dessa värden. Att regelbundet utföra träning med en optimal träningspuls kan inkludera promenad, joggning, eller att simma. Att övervaka pulsen är den enda pålitliga metoden för att beräkna rätt intensitet av fysisk aktivitet i syfte att uppnå en förbättrad puls. Du kan läsa mer om målpuls här.

Individuella behov

Du kan använda dessa enkla råd om beräkning av din optimala träningspuls i syfte att förbättra den hälsa. Det är dock viktigt att rådfråga vårdpersonal, eller annan kunnig personlig tränare, om hjälp och information som är specifik för dina individuella hälsomål.