Klassificering

Puls och hjärtfrekvens kan klassificeras in i tre kategorier.

Tryck på kategorierna nedan för att läsa mer om dem.

Låg puls

Normal puls

Hög puls