Hjärtklappning

Hjärtklappning sker vid kortvariga hjärtrusningar, extra hjärtslag eller hårda hjärtslag under en kort period. Vid hjärtklappning är det vanligt att få ångest, bröstsmärtor eller att svettas. Det är också vanligt att bli andfådd och trött eller att få svimnings- och domningskänslor.

Hjärtklappning

Personer som får hjärtklappning känner det genom att hjärtfrekvensen och pulsen höjs, eller genom ett extra hjärtslag tätt efter ett normalt hjärtslag. Efter att ett extraslag förekommit sker också ofta en kort paus innan nästkommande normala hjärtslag.

Den korta pausen förekommer för att hjärtat ska kunna rätta till rytmen och fortsätta med den regelbundna hjärtfrekvensen. Det kommande hjärtslaget blir också normalt kraftigare än vanligtvis för att hjärtat fyllts på med mer blod under pausen.

Hjärtklappning är vanligt förekommande, speciellt i samband med oro eller stress. Många som får hjärtklappning känner däremot inte av de extra hjärtslagen eller berörs av det. Hjärtklappning är ofta helt ofarligt, men om det upprepas ofta, leder till bröstsmärtor eller andningssvårigheter är det viktigt att söka vård omedelbart.

Vanliga orsaker för hjärtklappning

Följande är några vanliga orsaker till hjärtklappning och extra hjärtslag:

 • Stress
 • Ångest och oro
 • Panikattacker
 • Alkohol
 • Kaffe och te
 • Nikotin
 • Sjukdom, feber eller annan smärta
 • Hjärt- eller lungsjukdomar
 • Förmaksflimmer
 • Blodbrist
 • Förändringar i ämnesomsättning

Åtgärder mot hjärtklappning

De åtgärder som själv kan vidtas är att helt enkelt undvika de vanliga orsakerna till hjärtklappning. Drick till exempel mindre mängd av kaffe och alkohol samt se till att minska stress och ångest. Notera situation och omgivning vid hjärtklappning och försök att undvika dessa i framtiden. Att motionera och träna kan också stärka hjärtat och hjälpa mot förhöjd puls och extraslag.

Pågående hjärtklappning

Under en pågående hjärtklappning är det viktigt att försöka andas lugnt och slappna av. Avsluta all fysisk ansträngning och undvik att belasta och stressa hjärtat. För att slappna av kan det till exempel hjälpa att långsamt dricka ett glas kallt vatten. Försök sedan att kontrollera och mäta pulsen samt notera om pulsen är regelbunden eller ej.

Sök vård

Vid normala omständigheter är hjärtklappning ofarligt, men om besvären återkommer kan det vara bra att kontakta vården. Ibland förekommer flera extraslag tätt inpå, men det går normalt över av sig själv. En vårdcentral bör kontaktas om intensiv hjärtklappning och förhöjd puls förekommer och inte går över av sig själv efter några minuter.

Svimningar och yrsel i samband med vila eller ansträngning är också en grund till att söka vård. Om oregelbundna hjärtslag förekommer tillsammans med bröstsmärtor kan det vara mycket farligt och då bör akutvård kontaktas omedelbart.

Vid en eventuell läkarundersökning kan ett EKG komma att utföras. Däremot kan det vara svårt att detektera besvären om symtomen och hjärtklappningen redan gått över. Ett EKG kan ändå tas för att försöka förstå bakgrunden till hjärtbesvären. EKG kan även göras under ett dygn, så kallad 24-timmars-EKG eller långtids-EKG. Då ansvarar patienten själv för att mäta sina hjärtslag under en längre tidsperiod, med hjälp av en anpassad mätare.

Andra moment som kan förekomma vid en undersökning är blodprov, belastningstest eller ultraljudsundersökning. Dessa görs för att försöka finna andra sjukdomar som kan vara orsaken till hjärtklappning.

Behandling

Behandling och åtgärder från vården varierar från person till person och är i stor del beroende på orsaken till hjärtklappningen. Till exempel kan behandlingen vara så simpel som att minska stressen i vardagen.

Om de grundläggande åtgärderna inte hjälper finns det läkemedel att få för att förebygga oregelbunden hjärtrytm eller hjärtrusningar. I vissa fall kan är en hjärtoperation eller pacemaker vara nödvändig.