Låg hjärtfrekvens

Att öka hjärtfrekvens

Det finns många känslofyllda föreställningar bundna till hjärtslag, speciellt med låg hjärtfrekvens. Många av oss människor tycker om att relatera vårt hjärta med romantiska vardagliga föreställningar. I verkligheten finns det kopplingar till företeelser runt oss som ökar pulsen på både kort och lång sikt. Många av dessa är hälsosamma men andra faktorer bör undvikas.

Din hjärtfrekvens

Låg hjärtfrekvens

Din puls, även kallad hjärtfrekvens, mäts i antal hjärtslag per minut. Pulsen varierar från individ till individ beroende av ett antal olika omständigheter. Det är fördelaktigt för dig att veta din egen hjärtfrekvens som ett mått på ditt eget välbefinnande och din övergripande hälsa. För att finna en bra plats att mäta din egen puls så prova med avläsningar från handleden, armvecket eller halspulsådern. För att erhålla ett noggrant resultat placera ett finger över mätpunkten och räkna antalet pulsslag under en tid av 60 sekunder.

Vid vila är naturligt en individs hjärtfrekvens lägre än när satt under stress, tränar eller deltar i intensiv aktivitet, det märker vi alla av. Stillasittande kräver den lägst ansträngningen. Det beror på att kroppen bara pumpar rund det blod den behöver för stunden.

Pulsfrekvensen bestäms när du är i vila, avslappnad och känner dig frisk i övrigt. Under dessa tider kommer ditt hjärta att slå mellan 60 slag per minut och 100 slag per minut. En vältränad elitidrottare kan ha en puls som är en bra bit under 60 slag per minut, ibland ner mot 40.

Efter att en vilopuls har fastställts, kan du registrera din puls vid andra tillfällen för att förstå hur vissa beteenden, aktiviteter, stressfaktorer men även av olika typer av mat och dryck påverkar din hjärtfrekvens.

Hur påverkas pulsen på längre sikt?

Ökad hjärtfrekvens, medicinskt namn Takykardi. Om det förekommer en ökad puls under en alltför lång tid, kan det visa att det finns en allvarlig underliggande sjukdom. Låt dig undersökas av kunnig vårdpersonal för en bedömning om det räcker med en förändring av livsstil eller behövs det behandling med läkemedel.

Hur påverkas pulsen på kort sikt

På kortare sikt påverkas hjärtfrekvensen alltså av ett antal yttre eller inre omständigheter. Dessa är vanligtvis inte till skada för kroppen, utan en sådan tillfällig ökning av pulsen är i de allra flesta fall alldeles naturlig.

Faktorer som kortvarigt påverkar pulsen:

Fysisk ansträngning

Vid träning eller annan fysisk ansträngning kommer din puls att öka, det behövs för att ge mer syre till alla de organ som nu utsetts för en högre arbetsbelastning.

Sjukdom

Som svar på signalsubstanser från immunsystemet kommer pulsen att öka i de fall du lider av feber, skada, eller en infektion. Det sker för att föra ut mer syrerikt blod tillsammans med immunglobuliner i kroppen som då på olika sätt angriper sjukdomen.

Känslomässig stress

Vid stress eller rädsla så ökar din puls tillfälligt. Pulsen avmattas sedan i takt med att rädslan eller stressen försvinner.

Extrem temperatur

Kalla yttre förhållanden gör att pulsen ökar för att ge mer blod till huden med avsikten att värma den. Detsamma kan inträffa vid extrem värme där avsikten istället är att kyla huden.

Läkemedel

Oavsett om det är en medicin som förskrivits av läkare, ett hälsotillskott eller olagliga droger kan de orsaka ohälsosamma och alltför snabba hjärtslag.

Glykogennivåer

Om ditt blodsocker sjunker kommer kroppen att agera genom att öka hjärtfrekvensen med den avsikten att ge mer energi till muskler och andra organ.

Choklad / Kaffe

Koffeinhaltiga drycker och snacks som innehåller choklad ökar hjärtfrekvensen tillfälligt.

Alkohol

Blodkärlen i kroppen utvidgas under berusning. Detta innebär att hjärtat måste pumpa hårdare för att uppehålla blodtrycket i de kärl som ligger längst från hjärtat. Det får till följd att din puls kommer att öka.

Uttorkning

I de fall då kroppen blir uttorkad kommer blodet inte att pumpar runt i samma hastighet eftersom avfallsprodukter byggs upp i blodomloppet. Pulsen ökar för att snabbare rensa bort slagget.

Rökning

Att använda olika typer av nikotinprodukter kommer att påverka hjärtfrekvensen, både vid själva användandet och en tid därefter. Vid ett kontinuerligt användande så kommer även blodtrycket att öka.

Orsaker till snabb puls

Arytmier

Oregelbunden puls är störningar av hjärtats funktion. Tillståndet beror oftast på obalans i kroppens salthalt eller andra mineraler. En hjärtattack eller andra allvarliga besvär kan uppstå. Du kan läsa mer om oregelbundna hjärtslag hos 1177.

Hypertyreos

En rubbning i sköldkörteln som får hjärtat att öka frekvensen så länge som tillståndet inte behandlas. Medicinering, kirurgi och andra medicinska åtgärder kan bota hypertyreos och hjärtfrekvensen kan nu återgå till mer normala nivåer.

Nervskador

Ofta förekommande i det perifera nervsystemet och förgrenas ut i armar och ben. Tillståndet påverkar nerverna i hjärtat och där diabetes ibland kan vara orsak till detta tillstånd. Den underliggande orsaken måste behandlas.

Anemi

Blodbrist som orsakas av ett lågt antal röda blodkroppar har sitt ursprung i brist på järn och andra mineraler. En olycka kan orsaka inre eller yttre blödning. De båda orsakerna, tillsammans eller var för sig, kan få hjärtat att öka frekvensen eftersom hjärtat saknar nödvändig mängd blod. Detta kan behandlas med mediciner eller blodtransfusion.

Kongestiv hjärtsvikt

Tillståndet är allvarligt eftersom hjärtat nu pumpar mycket hårt. Om ingen behandling sätts in kommer detta i förlängningen att leda till en hjärtattack.

Denna klassificering är den lägsta klassificeringen av pulsnivå. Vid höjning av puls blir nästa klassificering normal hjärtfrekvens.