Låg hjärtfrekvens

En puls, även kallad för hjärtfrekvens, mäts i antal hjärtslag per minut och varierar från individ till individ beroende på olika omständigheter. Pulsen tas ofta i vila och och kallas då för vilopuls. En låg hjärtfrekvens för en vuxen person ligger under 60 hjärtslag per minut, medan en normal vilopuls ligger mellan 60 och 80 hjärtslag per minut.

Låg hjärtfrekvens

En vuxen anses ha en låg vilopuls om den ligger under 60 slag per minut. Vilopulsen för en vältränad person och idrottare kan ibland vara så låg som 40 slag per minut.

En låg vilopuls är ofta ofarlig och indikerar på att individen är vältränad. Men om en låg hjärtfrekvens och puls förekommer utan att personen är vältränad och dessutom tillsammans med yrsel och svimningar kan det vara på farligt och tyda på någon typ av hjärtproblem.

En individs hjärtfrekvens och puls är naturligt längre vid vila jämfört med under stress, träning eller annan intensiv fysisk aktivitet. Vid vila och stillastående kräver hjärtat den minsta ansträngningen och pulsen ligger på en låg nivå.

Däremot kan pulsen och hjärtfrekvensen snabbt ändras och anpassas till yttre eller inre omständigheter. Dessa förändringar är ofta helt ofarliga för kroppen och en tillfällig förändring av pulsen är i de allra flesta fall alldeles naturlig. Hjärtat pumpar enbart runt det blod som behövs för stunden och kan snabbt anpassa sig.

Faktorer som kortvarigt ökar pulsen

Fysisk ansträngning

Vid träning eller annan fysisk ansträngning ökas pulsen och hjärtfrekvensen. Hjärtat arbetar hårdare för att kunna ge mer syre till alla de organ som nu utsätts för en högre arbetsbelastning.

Sjukdom

Som svar på signalsubstanser från immunsystemet ökar pulsen även vid feber, skada eller någon form av infektion. Detta sker för att kroppen ska kunna föra ut mer syrerikt blod tillsammans med immunglobuliner i kroppen som på olika sätt angriper sjukdomen.

Känslomässig stress

Vid stress eller rädsla ökas pulsen och hjärtfrekvensen tillfälligt. Pulsen avmattas sedan i takt med att rädslan eller stressen försvinner. Det finns även många andra känslofyllda föreställningar bundna till hjärtslag. Som exempel tycker många om att relatera hjärtat med kärlek och romantiska händelser.

Extrem temperatur

Kalla yttre förhållanden gör att pulsen ökar för att ge mer blod till kroppen med avsikten att värma den. Detsamma kan inträffa vid extrem värme där avsikten då istället är att kyla kroppen.

Läkemedel

Oavsett om det är medicin som förskrivits av läkare, ett hälsotillskott eller andra substanser kan dessa läkemedel orsaka ohälsosamma och alltför snabba hjärtslag, både på kort och lång sikt.

Glykogennivåer

Om blodsockret sjunker kommer kroppen att agera genom att öka hjärtfrekvensen med avsikten att ge mer energi till muskler och andra organ.

Choklad / Kaffe

Koffeinhaltiga drycker och snacks som innehåller choklad ökar hjärtfrekvensen tillfälligt.

Alkohol

Blodkärlen i kroppen utvidgas under berusning. Detta innebär att hjärtat måste pumpa hårdare för att uppehålla blodtrycket i de kärl som ligger längst från hjärtat, vilket leder till en ökad puls.

Uttorkning

I de fall där kroppen blir uttorkad kommer blodet inte att kunna pumpas runt i samma hastighet eftersom avfallsprodukter byggs upp i blodomloppet. Hjärtat anpassar då sig genom att öka pulsen för att snabbare kunna rensa bort dessa avfallsprodukter.

Rökning

Att röka eller använda olika typer av nikotinprodukter påverkar hjärtfrekvensen, både vid själva användandet men även en tid därefter. Vid ett kontinuerligt användande leder det även till ett ökat blodtryck.

Mäta och ta puls

Det är fördelaktigt att veta sin egen vilopuls för att få en indikation på eget välbefinnande och övergripande hälsa. Pulsen kan tas på olika platser på kroppen, till exempel på handleden, armvecket eller halspulsådern.

Testa gärna att mäta din egen puls för att få en indikation på din hälsa. För att erhålla ett noggrant resultat, placera ett finger över mätpunkten och räkna antalet pulsslag under 60 sekunder. Du kan läsa mer om att mäta din puls här.

Efter att ha fastställt en vilopuls, kan du mäta och ta pulsen vid olika tillfällen för att förstå hur vissa beteenden, aktiviteter, stressfaktorer men även hur olika typer av mat och dryck påverkar din hjärtfrekvens.

Klassificering låg hjärtfrekvens är den lägsta klassificeringen av pulsnivå. Vid höjning av puls blir nästa klassificering normal hjärtfrekvens.