Hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en allvarlig hjärtsjukdom och beror på att hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med blod till kroppen och dess organ. Detta leder till att kroppens olika celler inte får tillräckligt med syre och näring. Sjukdomen är vanligare hos de äldre och drabbar idag cirka 250 000 personer i Sverige.

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt kan bero på till exempel en försvagad hjärtmuskel eller att hjärtmuskeln inte kan slappna av ordentligt. Ibland kan det finnas mer än en orsak, några av de vanligaste orsakerna är:

Förutom dessa orsaker kan hjärtsvikt också bero på medfött hjärtfel eller annan hjärtsjukdom som till exempel hjärtmuskelinflammation och fel på hjärtklaffar. Dessutom kan en stor konsumtion av alkohol eller tobak under en längre tid vara en bidragande faktor till hjärtsvikt.

Symtom vid hjärtsvikt

Eftersom sjukdomen ofta drabbar äldre personer kan det vara svårt att skilja symtomen mot det naturliga åldrandet. Symtom för kronisk hjärtsvikt som uppkommer på grund av ålder kommer ofta sakta och kan vara svår att upptäcka. Detta skiljer sig mot akut hjärtsvikt där symtomen kommer plötsligt. Vid akut hjärtsvikt är tillståndet allvarlig och akutvård bör kontaktas omedelbart.

Hjärtsvikt är en sjukdom som påverkar många olika organ i kroppen. När kroppens organ och celler inte får tillräckligt med näring och syre aktiveras ett hormonsystem. Detta hormonsystem, kombinerat med hjärtats försämrade pumpförmåga ger upplov till olika symtom. De vanliga symtomen är följande:

 • Trötthet
 • Andnöd och andfåddhet
 • Svullna ben och anklar
 • Magont
 • Sömnproblem
 • Måste ofta urinera på nätterna
 • Bröstsmärtor
 • Hjärtklappning
 • Kallsvettningar
 • Ångest

Om dessa symtom uppkommer bör sjukvård kontaktas så en diagnos kan fastställas. Tänk på att alltid kontakta akutvård om symtomen uppkommer tillsammans med bröstsmärtor eller andnöd.

Åtgärder vid hjärtsvikt

För att lindra hjärtsvikt kan några enkla åtgärder tas:

 • Motionera regelbundet
 • Undvik eller begränsa alkohol
 • Undvik rökning
 • Ät näringsrik kost med frukt och grönsaker dagligen
 • Begränsa mängden salt i kosten

En person som lider av någon form av hjärtsjukdom kan också bli allvarligt sjuk av lunginflammation eller influensa. Det är därför viktigt att vaccineras mot lunginflammation och regelbundet mot säsongsinfluensan.

Vård och behandling

Vid kontakt med vårdpersonal tas vanligtvis ett EKG. Det är även vanligt att undersöka hjärtat med en ultraljudsundersökning samt lämna ett blodprov. Ibland görs också en kranskärlsröntgen för att undersöka om en kranskärlssjukdom ligger bakom symtomen.

Med dessa undersökningar kan läkare och hjärtspecialister normalt fastställa om hjärtsvikt förekommer hos patienten eller inte. Tillståndet kan vara svår att bota, men patienten behandlas som regel alltid med någon form av läkemedel.

Vilka läkemedel som används vid behandling kan variera från person till person och beror främst på orsakerna till hjärtsvikt. Vid vissa fall kan även en behandling med ballongvidgning, operation eller pacemaker förekomma. Sjukvården och överlevnaden för personer med hjärtsvikt har förbättrats mycket de senaste decennierna. Det behövs dock fortfarande mycket mer forskning inom området i avsikt att finna nya och förbättrade behandlingsmetoder.

För gravida och hjärtsjuka kvinnor är risken för hjärtsvikt större eftersom att hjärtat måste arbeta hårdare under en graviditet. Diskutera alltid med kvalificerad vårdpersonal och gör regelbundna kontroller om du har symtom eller lider av en hjärtsjukdom.

Att leva med hjärtsvikt

Vissa personer som får vård och behandling har en oförändrad livsstil, medan andra måste förändra sin vardag. Generellt orkar personer med hjärtsvikt mindre, men det finns ändå anpassningar att göra. Till exempel kan det vara bra att se över sin kost och vardagsmotion samt sluta röka och konsumera alkohol. Att leva med sjukdomen innebär att hitta en balans i livet och försöka anpassa sin livsstil. Att försöka motionera dagligen och undvika stress kan vara avgörande för en längre livslängd.