Hjärtfrekvens värden

Möjliga värden på puls och hjärtfrekvens: