Medelhög hjärtfrekvens

En individ med en vilopuls mellan 80 och 90 slag per minut klassificeras under kategorin medelhög hjärtfrekvens, medan en normal vilopuls för en vuxen person anses ligga i intervallet 60 till 80 slag per minut. En låg vilopuls indikerar normalt på en god kondition och är resultatet av en regelbunden träning, medan en högre puls indikerar på motsatsen.

Medelhög hjärtfrekvens

Hjärtat består av en muskel och dess funktion är att pumpa runt blod i kroppen. Att träna och motionera regelbundet stärker hjärtmuskeln, vilket gör hjärtat mer effektiv. Många elitidrottare har ofta vilopuls ner mot 40 slag per minut tack vare deras livsstil. Normalt är en låg vilopuls ofarlig, men om en person inte är vältränad och har en alltför låg puls finns risker för yrsel, svimningar eller trötthet. Däremot kan en för hög vilopuls vara farlig och åtgärder måste ofta tas för att sänka pulsen.

Hjärtfrekvens och träning

Effektiva träningsmetoder ökar hjärtfrekvensen och förbättrar konditionen. Hjärtat ansträngs och stärks vid träning och pulsen under träning kallas för aktiv hjärtfrekvens. På samma sätt som en vilopuls påverkas av faktorer som ålder och vikt, påverkas även den aktiva hjärtfrekvensen av dessa faktorer.

Under ett träningspass eller någon fysisk aktivitet är det viktigt att övervaka pulsen. Om hjärtfrekvensen ökar för mycket kan det medföra en överbelastning och bli farligt. En idealisk aktiv hjärtfrekvens är 60 till 80 % av den maximala hjärtfrekvensen.

En persons maximala hjärtfrekvens kan enkelt beräknas genom att subtrahera åldern från 220. Till exempel uppskattas en person på 35 år ha en maxpuls på 185 slag per minut. De som eftersträvar en mer noggrann kontroll och övervakning av sin träningsrutin kan antingen göra ett maxpulstest eller använda sig av Karvonens formel, läs mer om att beräkna maxpuls här.

Orsaker och sjukdomar till snabb puls

Arytmier

En oregelbunden puls uppstår på grund av störningar i hjärtats funktion. Tillståndet kan bero på till exempel en obalans i kroppens salthalt eller andra mineraler. Att ha en oregelbunden puls ökar också risken att få en hjärtattack eller andra allvarliga besvär.

Hypertyreos

Hypertyreos är en rubbning i sköldkörteln som får hjärtat att öka frekvensen, ofta till en medelhög eller hög hjärtfrekvens. Detta går vanligtvis inte över av sig själv utan kräver som regel någon form av behandling. Medicinering, kirurgi och andra medicinska åtgärder kan ofta bota hypertyreos och få hjärtfrekvensen att återgå till en mer normal nivå.

Nervskador

Nervskador kan förekomma i det perifera nervsystemet som förgrenas ut i armar och ben. Dessa skador kan sedan påverka hjärtat genom de nerver som är fästa vid hjärtat och ge en förändrad hjärtfrekvens. Ibland kan diabetes vara en orsak till detta, men oavsett orsak måste de underliggande besvären behandlas.

Anemi

Blodbrist kan antingen orsakas av ett lågt antal röda blodkroppar eller uppstå vid en olycka. En för liten mängd röda blodkroppar har sitt ursprung i brist på järn och andra mineraler, medan en olycka kan orsaka antingen en inre eller yttre blödning. Dessa två orsaker, tillsammans eller var för sig, kan ge en ökad puls och hjärtfrekvens eftersom hjärtat då saknar en nödvändig mängd blod. Behandling av blodbrist kan antingen ske med hjälp av mediciner eller blodtransfusion.

Kongestiv hjärtsvikt

Kongestiv hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd och sker när hjärtat pumpar mycket hårt. Om ingen behandling sätts in kan detta i förlängningen leda till en hjärtattack.

Hög puls under lång tid

En onormal hög puls kallas med ett medicinskt namn för takykardi och innebär att hjärtat slår snabbt. Detta kan ske under kortare perioder med hjärtrusningar eller i vila under en lång tid. En vuxen person sägs ha takykardi om vilopulsen ligger på över 100 slag per minut.

Om en ökad hjärtfrekvens förekommer under en alltför lång tid kan det tyda på en allvarlig underliggande sjukdom. Kontakta gärna vårdpersonal för att undersöka och få en bedömning om det räcker med en förändring av livsstil eller om behandling med läkemedel eller annan vård krävs.

Klassificeringen medelhög hjärtfrekvens ligger mellan klassificeringarna normal hjärtfrekvens och hög hjärtfrekvens. En ökning av puls kan innebära en placering i den högsta kategorin, medan en sänkning av puls innebär att pulsen hamnar inom normala gränsvärden.