Barn jämfört med vuxna

Har barn snabbare hjärtfrekvens än vuxna?

Spädbarn och barn har generellt mycket högre puls jämfört med vuxna. Anledning till att hjärtfrekvensen är mycket snabbare än hos vuxna beror på barnets hjärtmuskelfibrer. Barns muskelfibrer är ännu inte tillräckligt flexibla och kan inte sträcka på sig lika mycket som hos en vuxen person eftersom musklerna inte har växt färdigt. Dessutom växer barnet snabbt och har kroppen har ett stort behov av syre.

Barn jämfort med vuxna

Ett spädbarns hjärta måste alltså slå snabbare för att upprätthålla tillräckligt blodflöde. I takt med att barnen växer och utvecklas får hjärtat en större flexibilitet och kan då pumpa blodet på ett mer effektivt sätt. Hjärtat behöver nu inte slå lika snabbt som tidigare för att upprätthålla en normal och sund blodcirkulation.

Pulsfrekvensen används som måttstock för kontroll av styrka och regelbundenhet hos barnets hjärta. Tillsammans med andningsfrekvensen och blodtrycket är pulsens frekvens en av flera olika mätningar och åtgärder som används för att bestämma hälsan hos ett barn. Hos blodtryckskoll.se kan du läsa mer om blodtryck och att tolka blodtrycksvärden.

Hjärtfrekvensen hos ett friskt spädbarn är normalt snabbare än hos en vuxen individ. Barnets hjärtfrekvens kontrolleras och bedöms under rutinundersökningar. Förutom pulsens hastighet är det också viktigt att den är regelbunden. En oregelbunden puls och hjärtfrekvens kan indikera på ett hjärtproblem och bör utvärderas av en läkare eller kardiolog.

Rådfråga barnläkare eller sjuksköterska om du är oroad över ditt barns hjärthälsa. Att utföra ett elektrokardiografi (EKG) är ett enkelt och snabbt sätt för vårdpersonal att ställa diagnos. Du kan också själv ta pulsen hos ett barn för att notera om den är för snabb eller oregelbunden. Läs mer om att ta puls och hjärtfrekvens hos ett barn här.