Barn jämfört med vuxna

Har barn snabbare hjärtfrekvens än vuxna?

Anledning till att hjärtfrekvensen för spädbarn är så mycket snabbare än vuxna beror på barnets hjärtmuskelfibrer. De är ännu inte tillräckligt flexibla och kan inte sträcka på sig lika mycket som hos en vuxen person eftersom musklerna inte har växt färdigt. Spädbarns hjärta måste alltså slå snabbare för att upprätthålla tillräckligt blodflöde. I takt med att de växer och utvecklas får hjärtat en större flexibilitet och kan då pumpa blodet på ett mer effektivt sätt. Hjärtat behöver nu inte slå lika snabbt som tidigare för att upprätthålla en normal och sund blodcirkulation.

Barn jämfort med vuxna

Pulsfrekvensen används som måttstock på kontroll av styrka och regelbundenhet hos barnets hjärta. Tillsammans med andningsfrekvensen och blodtrycket är pulsens frekvens en av flera olika mätningar och åtgärder som används för att bestämma hälsan hos ett barn. Tryck här för att läsa mer blodtryck och tolka blodtrycksvärden.

Hjärtfrekvensen hos ett friskt spädbarn är i normalt snabbare än hos en vuxen individ. Barnets hjärtfrekvens kontrolleras och bedöms under rutinundersökningar. Notera att en oregelbunden hjärtfrekvens även kan indikera ett problem och bör utvärderas av en läkare eller kardiolog. Rådfråga barnläkare eller sjuksköterska om du är oroad över ditt barns hjärthälsa. Att utföra en elektrokardiografi är ett enkelt och snabbt sätt för vårdpersonal att ställa diagnos. Elektrokardiografi förkortas i dagligt tal EKG.

Här kan du läsa mer om puls och hjärtfrekvens hos barn.