Mäta och ta puls

Vid hälsokontroller mäts ofta hjärtats slag genom att ta pulsen. När pulsen tas görs en kontroll av hjärtats funktion genom att undersöka hur snabbt och regelbundet hjärtat slår. Pulsen mäts som regel i antal hjärtslag per minut. Vid ett hjärtslag utvidgas blodkärlen i kroppen och varje hjärtslag motsvarar ett pulsslag.

Mäta och ta puls

Målet med att mäta pulsen är oftast att upptäcka en för hög puls eller en avvikande och oregelbunden hjärtfrekvens. Förutom att undersöka hjärtats frekvens kan även ett ungefärligt blodtryck uppskattas genom att mäta pulsens styrka.

Var mäts pulsen?

Det vanligaste och enklaste sättet att ta pulsen på dig själv eller någon annan är att använda fingrarna. Då behövs inga andra hjälpmedel och resultatet blir tillförlitligt förutsatt att det gjorts på ett korrekt sätt. Pulsen kan tas antingen ståendes, sittandes eller liggandes.

Vid insidan av handleden går en pulsåder eller artär som heter strålbensartären (arteria radialis) och här är det vanligt att känna pulsslagen. Strålbensartären går längs tumsidan av handleden och där går det ofta att känna en stark puls.

Det är även vanligt att ta pulsen vid halsartären, som ligger vid sidan på halsen. Andra ställen som pulsen kan tas är till exempel vid lårartären i ljumsken, knävecket eller på foten.

3 enkla steg att ta pulsen på dig själv

 1. Lägg den ena handleden i den andra handens handflata. Se till att ha kroppen i en viloposition om det är vilopulsen du vill mäta.
 2. Använd långfingret och pekfingret för att hitta artären som går längs underarmen på tumsidan. Tänk på att inte trycka för hårt eller krama om hela handleden.
 3. Räkna antalet pulsslag i en hel minut och använd gärna en klocka för att få ett tillförlitligt svar. Du kan även räkna i 30 sekunder och multiplicera antalet pulsslag med 2, eller till exempel i 15 sekunder och multiplicera pulsslaget med 4.

För en mer tillförlitlig mätning, förbered dig gärna på en eller flera av dessa sätt:

 • Vila minst 5 minuter innan en kontroll eller mätning av vilopuls
 • Undvik fysisk ansträngning, nikotin eller varm dryck 30 minuter innan kontroll
 • Ansträng inte armen eller kroppsdelen som pulsen mäts på
 • Vid mätning av puls i handleden, vila armen mot ett underlag
 • Mät pulsen med fingertoppen på pek- och långfingret och tryck inte för hårt så att blodkärlet komprimeras
 • Använd en klocka och mät under en hel minut

Tolka din puls

Fyll i ditt pulsvärde för att klassificera, tolka och förstå din hjärtfrekvens.

Vilopuls: slag / minut

Mäta och ta puls på en annan person

Pulsen på en annan person kan mätas och tas på samma sätt som på dig själv. Däremot ska du inte använda din tumme, då det finns risk att du känner din egen puls istället för pulsen hos den du undersöker eftersom pulsen är stark i tummen.

Ta pulsen vid halsen

Om det är svårt att känna en puls i handleden kan det hjälpa att ta pulsen på halsen vid halsartären eller halspulsådern (arteria carotis), som ligger mellan den sneda halsmuskeln och struphuvudet.

Om någon dessutom har en svag puls eller lågt blodtryck kan det vara lättare att ta pulsen vid halsen. Ett blodtryck under 80 mmHg eller en kärlsjukdom kan göra det svårt att känna pulsen vid handleden och då rekommenderas det att ta pulsen vid halsen istället.

Svag puls eller lågt blodtryck kan snabbt förekomma under en olycka, testa gärna de olika möjligheterna i förväg vid en lugn situation. Vid en akut situation kan en pulsmätning ge en snabb överblick av en patients tillstånd. En korrekt pulsmätning kan rädda liv.

Pulsen varierar

Tänk på att pulsen och hjärtfrekvensen kan variera beroende på omgivning och kroppens position.

Några exempel på när pulsen ökar är vid:

 • Fysisk aktivitet
 • Rädsla eller stress
 • Smärta
 • Blodförlust
 • Kaffe
 • Nikotin
 • Överdos av läkemedel
 • Alkohol
 • Syrebrist

Pulsen kan även sjunka vid olika situationer, några exempel är:

 • Om du är vältränad
 • Vid svimning
 • Vid intag av läkemedel

Förutom att pulsen och hjärtfrekvensen varierar kan den även slå olika hårt. Vid ansträngning slår hjärtat hårdare och pulsen blir mer kraftig. Vid blodförlust blir pulsen svag samtidigt som pulsfrekvensen ökar.

Svårt att känna och ta puls

Om pulsen är svår att känna vid handleden eller halsen finns det hjälpmedel för att mäta puls. Hjälpmedel kan behövas vid till exempel lågt blodtryck och består av att pulsljuden förstärks med en doppler.

Pulsen kan också tas med hjälp av ett stetoskop. Kontakta sjukvården eller annan vårdpersonal för att få hjälp om du har svårt att känna en puls.

Oregelbunden puls

Att ha enstaka extraslag under vila är ofarligt och vanligt förekommande, du kan läsa mer om extraslag och hjärtklappning här. Det är även vanligt att pulsen varierar smått vid in- och utandning. Om pulsen däremot ofta är oregelbunden kan det vara tecken på förmaksflimmer eller andra problem med hjärtat. Kontakta alltid en läkare om du misstänker problem med hjärtat.

Tekniska hjälpmedel för att mäta och ta puls

Idag finns många olika tekniska hjälpmedel för att mäta pulsen, några exempel är en smartwatch, telefon eller pulsklocka. Det är viktigt att tänka på att dessa hjälpmedel inte alltid visar korrekta pulsvärden och kan vara känsliga för störningar. Däremot kan dessa hjälpmedel ge ett ungefärligt värde och en indikation på hjärtfrekvensen. Att använda en digital pulsmätare är populärt vid träning för att uppskatta maxpuls och ha koll på pulszonen.

Strålbensartären är ett blodkärl i underarmen och den vanligaste platsen för att mäta och ta puls, läs mer om strålbensartären här.