Mätning av hjärtfrekvens hos barn

Barns hjärtfrekvens

Ett barns fysiologi är olik en vuxen person. Den normala vilopulsen för en frisk och vuxen person ligger mellan 60 till 80 slag per minut, medan för ett barn kan en puls på 150 till 160 slag per minut vara normalt.

God fysisk kondition leder till en lägre puls. Ett stark och vältränat hjärta behöver inte slå i lika snabb takt som ett otränat hjärta för att kunna cirkulera runt blodet i kroppen på ett effektivt sätt. Ett friskt barns hjärta slår snabbare än hos vuxna individer på grund av barnets hjärtmuskelfibrer. Den höga hjärtfrekvens och pulsen hos ett barn avtar sedan med stigande ålder.

Mätning hjärtfrekvens barn

Var mäts pulsen hos ett barn?

De bästa områdena att mäta barnets puls är vid armvecket, handleden, eller på halsen. Hos många barn är det lättast att känna pulsen på halspulsådern vid sidan av halsen. För en exakt mätning, placera dina fingrar på mätpunkten och räkna de slag du känner under en viss förutbestämd tidsperiod.

Det finns flera sätt att räkna fram hjärtfrekvensen för att få antal slag per minut.

  • Räkna antalet pulsslag per 15 sekunder. Multiplicera det resultatet med fyra.
  • Räkna antalet pulsslag per 30 sekunder och multiplicera det antalet med två.
  • Räkna antalet pulsslag per 60 sekunder, så erhåller du direkt antalet pulsslag per minut.

Att mäta hjärtfrekvens och puls hos ett barn liknar sättet att göra det hos en vuxen person. Läs mer om att mäta och ta puls hos en vuxen person här. Du kan också läsa mer om hjärtfrekvens hos barn här.