Mätning av hjärtfrekvens hos barn

Barns hjärtfrekvens

Ett barns fysiologi är olik en vuxen person. Den normala vilopulsen för en frisk och vuxen person ligger mellan 60 till 100 slag per minut. God fysisk kondition leder till en lägre puls. Ett stark och vältränat hjärta behöver inte slå i lika snabb takt som ett otränat hjärta för att kunna cirkulera runt blodet i kroppen på ett effektivt sätt. Ett friskt barns hjärta slår snabbare än hos vuxna individer. Hjärtfrekvens hos ett barn avtar med stigande ålder.

Mätning hjärtfrekvens barn

Var mäts pulsen hos ett barn?

De bästa områdena att mäta barnets puls är vid armvecket, handleden, eller på halsen. För en exakt mätning, placera dina fingrar på mätpunkten och räkna de slag du känner under en viss förutbestämd tidsperiod.

Det finns flera sätt att räkna fram hjärtfrekvensen för att få antal slag per minut.

  • Räkna antalet pulsslag per 15 sekunder. Multiplicera det resultatet med fyra.
  • Räkna antalet pulsslag per 30 sekunder och multiplicera det antalet med två.
  • Räkna antalet pulsslag per 60 sekunder, så erhåller du direkt antalet pulsslag per minut.

Du kan läsa mer om hjärtfrekvens hos barn här.

För att läsa mer om att mäta pulsen på en person, se 1177.