Är din puls 125 slag per minut?

Puls 125 slag / minut - är det bra eller dåligt?

För ett barn under 10 år är pulsen: För hög

För en ännu noggrannare klassificering, välj ålder på barnet nedan:


För att klassificera barn och vuxna över 10 år eller mycket vältränade vuxna, välj nedan:


Hög puls

En för hög puls kan orsaka problem i framtiden. Läs mer om klassificeringen hög hjärtfrekvens och innebörden med att ha hög puls här.


Hjärtfrekvens och hjärtfel hos barn

Några exempel på symtom för medfött hjärtfel är blåsljud från hjärtat, blåaktiga slemhinnor och hud, dålig viktuppgång eller onormal svettning. Blåsljud från hjärtat kan orsakas av hål i hjärtskiljevägg eller läckage i hjärtklaff.

Missfärgade slemhinnor och hud kan orsakas av försämrad pumpförmåga hos hjärtat och syrebrist i kroppen. Det kan dröja lång tid innan symtom från ett medfött hjärtfel visar sig. Ibland uppkommer inga symtom alls på barnet eller ungdomen, utan defekten visar sig först senare i livet.

Spädbarn och barn har generellt mycket högre puls jämfört med vuxna. Anledning till att pulsen slår snabbare än hos vuxna beror på barnets muskelfibrer. Barnens hjärtmuskelfibrer har ännu inte hunnit bli tillräckligt flexibla. De kan inte sträcka på sig lika mycket som hos en vuxen person. Hjärtmuskeln är inte färdigutvecklad. Dessutom växer barnet snabbt och alla kroppens organ har ett stort behov av syre.

Ett spädbarns hjärta slår alltså snabbare för att upprätthålla tillräckligt blodflöde. I takt med att barnen växer och utvecklas får hjärtat en större flexibilitet och kan då pumpa blodet på ett mer effektivt sätt. Den höga hjärtfrekvens och pulsen hos ett barn avtar sedan med stigande ålder. Vid en högre ålder behöver hjärtat inte slå lika snabbt som tidigare för att upprätthålla en normal och sund blodcirkulation.


Normal puls/hjärtfrekvenser för barn och spädbarn

Området för vad som anses vara en normal puls och hjärtfrekvens är väldigt brett. Värdena för en normal hjärtfrekvens för barn baseras på deras ålder enligt nedan:

 • 0-3 månader: 100 till 150 hjärtslag per minut
 • 3-6 månader: 90 till 120 hjärtslag per minut
 • 6-12 månader: 80 till 120 hjärtslag per minut
 • 1-10 år: 70 till 110 hjärtslag per minut
 • Över 10 år: Samma gränser som en vuxen person, dvs 60 till 80 hjärtslag per minut

Förändringar i hjärtfrekvens

Precis som för vuxna beror barnets hjärtfrekvens på vad barnet gör. Aktiviteter och fysisk ansträngning medför en ökad hjärtfrekvens. På samma sätt som för vuxna kan känslor, gråt, ilska eller andra känslomässiga tillstånd också få hjärtat att slå snabbare.

En onormal och oregelbunden hjärtfrekvens över en längre tidsperiod kan indikera på ett hjärtfel eller annat hälsoproblem. Om du märker av en konsekvent onormal vilopuls är det en bra idé att diskutera detta med en barnläkare.

En snabb hjärtfrekvens

En för hög hjärtfrekvens kallas i medicinska termer för takykardi eller hjärtrusning. En snabb hjärtfrekvens kan ha några av dessa orsaker:

 • Feber eller infektion
 • Arytmi eller hjärtrytmrubbningar
 • Förmaksflimmer
 • Mediciner

En långsam hjärtfrekvens

En puls som faller under normalområdet kallas för bradykardi. Det finns flera potentiella orsaker till en för långsam hjärtfrekvens hos barn, några av dessa är:

 • Låg kroppstemperatur
 • Låg syrenivå
 • Ett medfött hjärtfel
 • Bieffekter av mediciner

Påverkande faktorer

Det finns många faktorer som kan påverka den mänskliga hjärtfrekvensen. Några av dessa är kondition, mediciner, känslokässiga förändringar eller helt enkelt lufttemperaturen och kroppens position.

Mus jämfört med elefant

Men mest av allt förändras hjärtfrekvensen när en person blir äldre. En vilopuls på 150 på ett 3 månader gammalt barn kan anses vara normalt och ligga inom normala gränser, medan det skulle vara oroväckande hos en vuxen person.

Varför är det så?

Vanligtvis har små däggdjur en mycket snabbare puls och hjärtfrekvens jämfört med större däggdjur. Till exempel är vilopulsen hos en vuxen mus cirka 500 slag per minut, medan elefanter har en vilopuls på omkring 28 slag per minut.

Större djur har också större hjärtan där hjärtat är ansluten till större vener och artärer. Därför kan deras hjärtan generera ett stort tryck när de pumpar blod. På grund av den större mängden blod som pumpas, tar det också längre tid för att trycka blodet till kroppsdelarna "långt" bort i kroppen från hjärtat.


Kolla ett annat värde

Vilopuls: slag / minut

Läs mer information om puls och hjärtfrekvens:

Läs mer om puls och hjärtfrekvens hos barn:

Läs mer om olika klassificeringar för puls och hjärtfrekvens: