Är din puls 155 slag per minut?

Puls 155 slag / minut - är det bra eller dåligt?

För att vara vältränad är pulsen: För hög

För hög puls kan orsaka problem i längden. För att förändra pulsnivån till en normal nivå måste pulsen sänkas med 100 slag per minut till 55 slag per minut. En sänkning av vilopulsen med 90 till 65 skulle innebära att pulsen klassificeras som medelhög istället för hög.

Många faktorer kan påverka din puls, där ålder är ett av dem. För en mer noggrann klassificering och bedömning av en vilopuls på 155, välj nedan om analysen har skett på ett barn (0-10 år), en vuxen (över 10 år) eller en mycket vältränad person.


Hög puls

En för hög puls kan orsaka problem i framtiden. Läs mer om klassificeringen hög hjärtfrekvens och innebörden med att ha hög puls här.


Faktorer som kortvarigt påverkar pulsen:

Fysisk ansträngning

Vid träning eller annan fysisk ansträngning ökas pulsen och hjärtfrekvensen. Hjärtat arbetar hårdare för att kunna ge mer syre till alla de organ som nu utsätts för en högre arbetsbelastning.

Sjukdom

Som svar på signalsubstanser från immunsystemet ökar pulsen även vid feber, skada eller någon form av infektion. Detta sker för att kroppen ska kunna föra ut mer syrerikt blod tillsammans med immunglobuliner i kroppen som på olika sätt angriper sjukdomen.

Känslomässig stress

Vid stress eller rädsla ökas pulsen och hjärtfrekvensen tillfälligt. Pulsen avmattas sedan i takt med att rädslan eller stressen försvinner. Det finns även många andra känslofyllda föreställningar bundna till hjärtslag. Som exempel tycker många om att relatera hjärtat med kärlek och romantiska händelser.

Extrem temperatur

Kalla yttre förhållanden gör att pulsen ökar för att ge mer blod till kroppen med avsikten att värma den. Detsamma kan inträffa vid extrem värme där avsikten då istället är att kyla kroppen.

Läkemedel

Oavsett om det är medicin som förskrivits av läkare, ett hälsotillskott eller andra substanser kan dessa läkemedel orsaka ohälsosamma och alltför snabba hjärtslag, både på kort och lång sikt.

Glykogennivåer

Om blodsockret sjunker kommer kroppen att agera genom att öka hjärtfrekvensen med avsikten att ge mer energi till muskler och andra organ.

Choklad / Kaffe

Koffeinhaltiga drycker och snacks som innehåller choklad ökar hjärtfrekvensen tillfälligt.

Alkohol

Blodkärlen i kroppen utvidgas under berusning. Detta innebär att hjärtat måste pumpa hårdare för att uppehålla blodtrycket i de kärl som ligger längst från hjärtat, vilket leder till en ökad puls.

Uttorkning

I de fall där kroppen blir uttorkad kommer blodet inte att kunna pumpas runt i samma hastighet eftersom avfallsprodukter byggs upp i blodomloppet. Hjärtat anpassar då sig genom att öka pulsen för att snabbare kunna rensa bort dessa avfallsprodukter.

Rökning

Att röka eller använda olika typer av nikotinprodukter påverkar hjärtfrekvensen, både vid själva användandet men även en tid därefter. Vid ett kontinuerligt användande leder det även till ett ökat blodtryck.


Orsaker och sjukdomar till snabb puls

Arytmier

En oregelbunden puls uppstår på grund av störningar i hjärtats funktion. Tillståndet kan bero på till exempel en obalans i kroppens salthalt eller andra mineraler. Att ha en oregelbunden puls ökar också risken att få en hjärtattack eller andra allvarliga besvär.

Hypertyreos

Hypertyreos är en rubbning i sköldkörteln som får hjärtat att öka frekvensen, ofta till en medelhög eller hög hjärtfrekvens. Detta går vanligtvis inte över av sig själv utan kräver som regel någon form av behandling. Medicinering, kirurgi och andra medicinska åtgärder kan ofta bota hypertyreos och få hjärtfrekvensen att återgå till en mer normal nivå.

Nervskador

Nervskador kan förekomma i det perifera nervsystemet som förgrenas ut i armar och ben. Dessa skador kan sedan påverka hjärtat genom de nerver som är fästa vid hjärtat och ge en förändrad hjärtfrekvens. Ibland kan diabetes vara en orsak till detta, men oavsett orsak måste de underliggande besvären behandlas.

Anemi

Blodbrist kan antingen orsakas av ett lågt antal röda blodkroppar eller uppstå vid en olycka. En för liten mängd röda blodkroppar har sitt ursprung i brist på järn och andra mineraler, medan en olycka kan orsaka antingen en inre eller yttre blödning. Dessa två orsaker, tillsammans eller var för sig, kan ge en ökad puls och hjärtfrekvens eftersom hjärtat då saknar en nödvändig mängd blod. Behandling av blodbrist kan antingen ske med hjälp av mediciner eller blodtransfusion.

Kongestiv hjärtsvikt

Kongestiv hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd och sker när hjärtat pumpar mycket hårt. Om ingen behandling sätts in kan detta i förlängningen leda till en hjärtattack.


Påverkande faktorer

Det finns många faktorer som kan påverka den mänskliga hjärtfrekvensen. Några av dessa är kondition, mediciner, känslokässiga förändringar eller helt enkelt lufttemperaturen och kroppens position.

Mus jämfört med elefant

Men mest av allt förändras hjärtfrekvensen när en person blir äldre. En vilopuls på 150 på ett 3 månader gammalt barn kan anses vara normalt och ligga inom normala gränser, medan det skulle vara oroväckande hos en vuxen person.

Varför är det så?

Vanligtvis har små däggdjur en mycket snabbare puls och hjärtfrekvens jämfört med större däggdjur. Till exempel är vilopulsen hos en vuxen mus cirka 500 slag per minut, medan elefanter har en vilopuls på omkring 28 slag per minut.

Större djur har också större hjärtan där hjärtat är ansluten till större vener och artärer. Därför kan deras hjärtan generera ett stort tryck när de pumpar blod. På grund av den större mängden blod som pumpas, tar det också längre tid för att trycka blodet till kroppsdelarna "långt" bort i kroppen från hjärtat.


Kolla ett annat värde

Vilopuls: slag / minut

Läs mer information om puls och hjärtfrekvens:

Läs mer om puls och hjärtfrekvens hos barn:

Läs mer om olika klassificeringar för puls och hjärtfrekvens: